• Log in
  • 0

    Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos (LMS)

Voorwaarden Marjoleine’s cursussen


Toegang tot een online cursus wordt verschaft nadat jij het voor de online cursus verschuldigde bedrag hebt voldaan. Dit geldt eveneens voor de aanschaf van directe downloads.

Indien de cursus in één keer volledig beschikbaar wordt gesteld, is de online cursus of directe download uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de cursus in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend.


Doordat voor het beschikbaar stellen van een online cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan ik niet garanderen dat de online cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.


Ik zal tijdig aangeven tot wanneer de cursusbeschikbaar is. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.


Het is jou niet toegestaan om jouw inloggegevens voor de online cursus aan derden ter beschikking te stellen.


Ik ben gerechtigd de inhoud van de online cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.


Marjolein Zweed

© 2024 Marjolein Zweed Creatief - Powered by Maatos